Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16055 zmlúv, 174745 faktúr, 15024 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.

Na potvrdení o zverejnení zmluvy bol doplnený údaj o názov obce v dolnej časti potvrdenia, na ktorom portáli sa zverejnená zmluva nachádza, čo spresňuje, že sa jedná o stánku obce, ktorú naša spoločnosť len spravuje.

Späť na prehľad