Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 17154 zmlúv, 186018 faktúr, 16243 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.

Pri zverejňovaní dokumentov /zmluv, faktúr, objednávok/ uzavretých medzi fyzickou osobou nie je potrebné pri zadávaní nového partnera vyplňovať IČO . Tento údaj už nie je potrebný pre fyzickú osobu, ale je potrebný iba pre právnickú osobu. Takto  zaevidovaného nového partnera Vám dovolí uložiť.

 

 

Späť na prehľad