Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16752 zmlúv, 182261 faktúr, 15898 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.