Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 113 zmlúv, 2414 faktúr, 5 objednávok za organizáciu Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder.