Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 117 zmlúv, 2430 faktúr, 5 objednávok za organizáciu Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder.