Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 34 zmlúv, 2242 faktúr, 31 objednávok za organizáciu Turčianska Štiavnička.