Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1740 zmlúv, 9331 faktúr, 3620 objednávok za organizáciu Veľký Meder.
Prehľad je prázdny