Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 50 zmlúv, 452 faktúr, 12 objednávok za organizáciu Podhradie.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  15-2013
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Podhradie
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  13.6.2013
 • Názov organizacie
  Podhradie
 • Odberateľ

  • Názov
   Súkromné CVČ TK DEEP
  • IČO
   42060061
  • Adresa
   M.Haľamovej 21, 036 01 Martin - Ľadoveň
 • Dodávateľ

  • Názov
   Obec Podhradie
  • IČO
   00316831
  • Adresa
   1.mája 194/61, 03852 Podhradie
 • Dátum podpisu
  6.6.2013
 • Dátum platnosti od
  14.6.2013
 • Dátum platnosti do
  31.12.2013
 • Suma
  144,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy