Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 6 zmlúv, 276 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Potok.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  2/2017
 • Názov zmluvy
  Dodatok Kúpnej zmluvy č. 1 zo dňa 25.01.2018
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  10.4.2018
 • Názov organizacie
  Potok
 • Odberateľ

  • Názov
   JUDr. Peter Plch, MUDr. Miroslava Plchová
  • IČO
  • Adresa
   Podtureň 513/14, 03301 Podtureň
 • Dodávateľ

  • Názov
   Obec Potok
  • IČO
   315702
  • Adresa
   Potok č. 24, 03483 Liptovská Teplá
 • Dátum podpisu
  10.4.2018
 • Dátum platnosti od
  10.4.2018
 • Dátum platnosti do
  10.4.2018
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
  LV č. 899
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  Oprava kúpnej zmluvy č. 1/2018 zo dňa 25.1.2018
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.