Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1668 zmlúv, 9070 faktúr, 3507 objednávok za organizáciu Veľký Meder.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 1668 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
13642/2018-dodatok1DODATOK č. 1 k zmluve č. RSMM-13642/2018 zo dňa 30.04.20187.1.20198.1.20198.1.2019 0,00 0,00TSM Veľký Meder, s r.o.Mesto Veľký MederÁno8.1.2019
11122018Zmluva o poskytovaní právnych služieb11.12.201820.12.201820.12.2018 1 000,00 1 200,00Mesto Veľký MederMgr. Eva Gulyášová-Advokátska kancelária, s.r.o.Áno20.12.2018
18122018Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní právnych a poradenských služieb a právnej pomoci18.12.201819.12.201819.12.2018 2 100,00 2 100,00Mesto Veľký MederJUDr.Bányi Milan ADVOKÁTÁno19.12.2018
20126/2018Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok a záväzkov18.12.201818.12.201818.12.2018 0,00 0,00Mesto Veľký MederMaxnetwork s.r.o.Áno18.12.2018
11-414257Poistná zmluva - poistenie majetku12.12.20181.1.20191.1.2019 4 607,04 4 607,04Mesto Veľký MederPrvá Komunálna Finančná, a.s.Áno18.12.2018
20056/2018Zmluva o umeleckom výkone9.12.20189.12.20189.12.2018 190,00 190,00Mesto Veľký MederFucsek LadislavÁno18.12.2018
3229001968/2018Poistná zmluva - poistenie zodpovednoti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súbor motorových vozidiel12.12.20181.1.20191.1.2019 424,00 424,00Mesto Veľký MederKomunálna poisťovňa a. s.Áno17.12.2018
20084/2018Dodatok č. 1 16070/2018-dod.117.12.201817.12.201817.12.2018 0,00 0,00Mesto Veľký MederMaxnetwork s.r.o.Áno17.12.2018
17717/2018Zmluva o zverení majetku mesta do správy č. RSMM-17717/201815.10.201815.10.201815.10.2018 0,00 0,00ZŠ B.Bartóka s VJMMesto Veľký MederÁno12.12.2018
151118/2018Zmluva o poskytovaní monitorovacej služby15.11.20184.12.20184.12.2018 0,00 0,00Nor-Ma - Magyarics NorbertMesto Veľký MederÁno4.12.2018
S00625-dod.1/2018Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. S00625/2018 zo dňa 29.05.201830.11.20183.12.20183.12.2018 0,00 0,00Mesto Veľký MederTatra Banka a.s.Áno3.12.2018
011218/2018Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov1.12.20183.12.20183.12.2018 0,00 0,00INFO KURZ s.r.o.Mesto Veľký MederÁno3.12.2018
19593/2018Kúpna zmluva č. 19593/201829.11.201829.11.201829.11.2018 80,00 80,00Mikóczy DénesMesto Veľký MederÁno29.11.2018
170608/2018Zmluva o prevode práv a povinnosti zo Servisnej zmluvy zo dňa 17.06.200826.11.20181.12.20181.12.2018 0,00 0,00Mesto Veľký MederJuraj Csintalan PaedDr. - INFO KURZÁno28.11.2018
19568/2018Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. RSMM-19568/201826.11.201828.11.201828.11.2018 1 252,00 1 252,00Šuch PeterMesto Veľký MederÁno28.11.2018
18258/2018Nájomná zmluva8.11.20181.12.20181.12.2018 453,90 453,90VIZA občianske združenieMesto Veľký MederÁno23.11.2018
18782/2018Kúpna zmluva20.11.201822.11.201822.11.2018 24 788,00 24 788,00Mesto Veľký MederŠpecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.Áno22.11.2018
18785/2018Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 84/2018 "Integrovaný regionálny operačný program"15.10.201815.10.201831.12.2025 0,00 0,00Mesto Veľký MederVF Project & Marketing s.r.o.Áno21.11.2018
18700/2018Dohoda o určení podmienok užívania nebytových priestorov8.11.201810.11.201811.11.2018 0,00 0,00Mesto Veľký MederZákladná škola J.A.KomenskéhoÁno21.11.2018
18701/2018Dohoda o určení podmienok užívania nebytových priestorov8.11.201810.11.201811.11.2018 0,00 0,00Mesto Veľký MederMestské kultúrne strediskoÁno21.11.2018
18702/2018Dohoda o určení podmienok užívania nebytových priestorov č. FIN-18702/20188.11.201810.11.201811.11.2018 0,00 0,00Mesto Veľký MederZákladná škola B.Bartóka s VJMÁno19.11.2018
A7624055/2018Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb13.11.201819.11.201819.11.2018 0,00 0,00Mesto Veľký MederOrange SlovenskoÁno19.11.2018
18206/2018ZMLUVA č.70/TR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality7.11.201815.11.201831.1.2020 10 000,00 10 000,00Mesto Veľký MederMinisterstvo vnútra SR - Okresný úrad TrnavaNie15.11.2018
18234/2018Zmluva o dielo9.11.20189.11.201831.3.2019 39 583,80 39 583,80Mesto Veľký MederBKB-Centrum s.r.o.Áno14.11.2018
180900Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku21.8.201821.8.201821.8.2018 1 000,00 1 000,00Západoslovenská distribučná, a.s.Mesto Veľký MederÁno14.11.2018
15424/2018Nájomná zmluva č. RSMM - 15424/201812.11.201812.11.201812.11.2018 3 597,85 3 597,85ROSSITA, s.r.o.Mesto Veľký MederÁno13.11.2018
17816/2018Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002253 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky26.10.201826.10.201831.12.2022 30 000,00 30 000,00Mesto Veľký MederMinisterstvo vnútra SRNie9.11.2018
18232/2018Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.06.201810.9.201810.9.201831.1.2019 0,00 0,00Mesto Veľký MederRavasz &Partners, s.r.o.Áno8.11.2018
18191/2018Zmluva o nájme nehnuteľnosti7.11.20187.11.20187.11.2038 202,70 202,70SERMO POPULAMesto Veľký MederÁno8.11.2018
18028/2018ZÁMENNÁ ZMLUVA A ZMLUVA O ZRUŠENÍ VECNÉHO BREMENA - RSMM – 18028/201829.10.201829.10.201829.10.2018 0,00 0,00Mesto Veľký MederAlajos KálnokyÁno6.11.2018