Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 146 zmlúv, 2261 faktúr, 531 objednávok za organizáciu Uzovská Panica.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
20012019ZmluvaUzovská PanicaStanislav Sojka 0,0015.2.2019Detail
ZV023/19ZmluvaUzovská PanicaATC-JR,s.r.o. 0,008.2.2019Detail
18012019ZmluvaUzovská PanicaBB Portal 99,008.2.2019Detail
SKP19/01/264ZmluvaUzovská PanicaKOMENSKY,s.r.o 0,008.2.2019Detail
112019ZmluvaUzovská PanicaINMEDIA spol s. 0,008.2.2019Detail
1926534354 2018FaktúraUzovská PanicaCentrálny depoz 432,0031.1.2019Detail
187605FaktúraObec Uzovská PaCsaládi Könyvkl 89,3731.1.2019Detail
20180020FaktúraObec Uzovská PaRegionálny vzde 26,0031.1.2019Detail
20181207FaktúraObec Uzovská PaPC Servis Ing.B 672,8431.1.2019Detail
21829846FaktúraObec Uzovská PaRAABE Dr. Josef 39,1631.1.2019Detail