Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 9 zmlúv, 49 faktúr, 2 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
neuvedenéZmluvaZákladná škola M.A.D.D. FRUIT, 0,0015.11.2018Detail
180815ZmluvaZákladná škola IFOsoft 0,0015.11.2018Detail
7292510174FaktúraZákladná škola VSE 178,7615.11.2018Detail
181335FaktúraZákladná škola AQUA COOL 45,0013.11.2018Detail
181124FaktúraZákladná škola AQUA COOL 15,0013.11.2018Detail
70907291FaktúraZákladná škola Komensky, s.r.o 119,5213.11.2018Detail
1182210802FaktúraZákladná škola Šeft a.s 46,8013.11.2018Detail
8220002577FaktúraZákladná škola Slovak Telekom 51,388.11.2018Detail
181562FaktúraZákladná škola AQUA COOL 35,008.11.2018Detail
FSO18201847FaktúraZákladná škola M.A.D.D. FRUIT, 10,448.11.2018Detail