Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 3 zmlúv, 0 faktúr, 0 objednávok za organizáciu MŠK Veľký Meder, s.r.o..
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  2024/0001
 • Názov zmluvy
  Zmluva o Elektronickej službe Business24
 • Typ zmluvy
  Rámcová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  10.6.2024
 • Názov organizacie
  MŠK Veľký Meder, s.r.o.
 • Odberateľ

  • Názov
   MŠK Veľký Meder s.r.o.
  • IČO
   44876006
  • Adresa
   Štadionova 2130, 932 01 Veľký Meder
 • Dodávateľ

  • Názov
   Slovenská sporitelňa
  • IČO
   00151653
  • Adresa
   Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
 • Dátum podpisu
  6.6.2024
 • Dátum platnosti od
  10.6.2024
 • Dátum platnosti do
  10.6.2034
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy