Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1 zmlúv, 2 faktúr, 0 objednávok za organizáciu TSM Veľký Meder, s.r.o..
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  OPKZP-P01-SC111-2017-33/46
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  5.8.2020
 • Názov organizacie
  TSM Veľký Meder, s.r.o.
 • Odberateľ

  • Názov
   TSM Veľký Meder, s r.o.
  • IČO
   46456201
  • Adresa
   Nezábudková 1671/1, 93201 Veľký Meder
 • Dodávateľ

  • Názov
   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  • IČO
   42181810
  • Adresa
   Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Dátum podpisu
  17.4.2020
 • Dátum platnosti od
  17.4.2020
 • Dátum platnosti do
  31.12.2023
 • Suma
  484 785,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  581 742,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.