Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 501 zmlúv, 4192 faktúr, 210 objednávok za organizáciu Banka.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  031/2020
 • Názov zmluvy
  Kúpna zmluva
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  30.7.2020
 • Názov organizacie
  Banka
 • Odberateľ

  • Názov
   e. VII s.r.o.
  • IČO
   35937254
  • Adresa
   Tichá 6828/49, 81102 Bratislava
 • Dodávateľ

  • Názov
   Obec Banka
  • IČO
   35594233
  • Adresa
   Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka
 • Dátum podpisu
  30.7.2020
 • Dátum platnosti od
  30.7.2020
 • Dátum platnosti do
  29.7.2070
 • Suma
  76 050,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  odpredaj pozemkov C-KN 1366/2, 18, 19, 14, 15, 16, 17 p.č. - Sĺňava II. Banka
 • Prílohy