Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 223 zmlúv, 5712 faktúr, 9 objednávok za organizáciu Breznička.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  10/2019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o účinkovaní
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  3.9.2019
 • Názov organizacie
  Breznička
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Breznička
  • IČO
   00315991
  • Adresa
   206, 985 02 Breznička
 • Dodávateľ

  • Názov
   Miroslava Balogová
  • IČO
  • Adresa
   ul. Na vinici 388/1, Málinec, 985 26 Málinec
 • Dátum podpisu
  28.8.2019
 • Dátum platnosti od
  28.8.2019
 • Dátum platnosti do
  30.8.2019
 • Suma
  150,00 €
 • Suma s DPH
  150,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy