Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 223 zmlúv, 5712 faktúr, 9 objednávok za organizáciu Breznička.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  Dodatok 2
 • Názov zmluvy
  Dodatok č. 2 k zmluve č. 2/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  11.9.2019
 • Názov organizacie
  Breznička
 • Odberateľ

  • Názov
   TJ Tatran Breznička
  • IČO
   14220598
  • Adresa
   206, 985 02 Breznička
 • Dodávateľ

  • Názov
   Obec Breznička
  • IČO
   00315991
  • Adresa
   206, 985 02 Breznička
 • Dátum podpisu
  30.8.2019
 • Dátum platnosti od
  30.8.2019
 • Dátum platnosti do
  15.12.2019
 • Suma
  300,00 €
 • Suma s DPH
  300,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy