Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 223 zmlúv, 5712 faktúr, 9 objednávok za organizáciu Breznička.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  ZO/2019A20773-1
 • Názov zmluvy
  Zmluva č. ZO/2019A20773-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  11.9.2019
 • Názov organizacie
  Breznička
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Breznička
  • IČO
   00315991
  • Adresa
   206, 985 02 Breznička
 • Dodávateľ

  • Názov
   osobnyudaj.sk,s.r.o.
  • IČO
   50528041
  • Adresa
   Garbiarska 5, 04001 Košice
 • Dátum podpisu
  6.9.2019
 • Dátum platnosti od
  6.9.2019
 • Dátum platnosti do
  31.8.2069
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Faktúry