Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 9 zmlúv, 124 faktúr, 3 objednávok za organizáciu Brezovka.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  37/005/15
 • Názov zmluvy
  Zmluva o účte Municipálneho úveru-Univerzál
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  8.6.2015
 • Názov organizacie
  Brezovka
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Brezovka
  • IČO
   00321907
  • Adresa
   Brezovka 20, 08611 Hrabovec
 • Dodávateľ

  • Názov
   Prima Banka Slovensko,a.s.
  • IČO
   31575951
  • Adresa
   Hodžova 11, 01011 Žilina
 • Dátum podpisu
  2.6.2015
 • Dátum platnosti od
  2.6.2015
 • Dátum platnosti do
  2.6.2025
 • Suma
  6 000,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  6 000,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy