Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 9 zmlúv, 124 faktúr, 3 objednávok za organizáciu Brezovka.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  1
 • Názov zmluvy
  Dodatok k zmluve o dielo
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  18.3.2014
 • Názov organizacie
  Brezovka
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Brezovka
  • IČO
   00321907
  • Adresa
   Brezovka 20, 08611 Hrabovec
 • Dodávateľ

  • Názov
   Stavebne izolácie Poprad sr.o
  • IČO
   44890931
  • Adresa
   Nám.sv. Egidia 3004/95, 058 01 Poprad
 • Dátum podpisu
  26.4.2013
 • Dátum platnosti od
  18.3.2014
 • Dátum platnosti do
  18.3.2014
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy