Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1 zmlúv, 0 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Dobrovovoľný hasičský zbor Počúvadlo.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  740204
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky...
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  25.6.2014
 • Názov organizacie
  Dobrovovoľný hasičský zbor Počúvadlo
 • Odberateľ

  • Názov
   Dobrovoľný hasičský zbor Počúvadlo
  • IČO
   001774744006
  • Adresa
   Počúvadlo s.č. 59, 969 01 Počúvadlo
 • Dodávateľ

  • Názov
   Dobrovoľná požiarna ochrana
  • IČO
   00177474
  • Adresa
   Kutuzovova 17, 83103 Bratislava
 • Dátum podpisu
  14.4.2014
 • Dátum platnosti od
  14.4.2014
 • Dátum platnosti do
  14.4.2019
 • Suma
  700,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy