Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 973 zmlúv, 35 faktúr, 47 objednávok za organizáciu Hrhov.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  Z-24/2021
 • Názov zmluvy
  Zmluva o posk.služby " Obnova ZŠ Hrhov " - projekt
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  1.10.2021
 • Názov organizacie
  Hrhov
 • Odberateľ

  • Názov
   OBEC HRHOV
  • IČO
   00328294
  • Adresa
   Hrhov 363, 049 44 Hrhov
 • Dodávateľ

  • Názov
   Gemini Group s.r.o.
  • IČO
   36846244
  • Adresa
   Lamanského 18, 83103 Bratislava
 • Dátum podpisu
  1.10.2021
 • Dátum platnosti od
  1.10.2021
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  1 080,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  1 080,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy