Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20 zmlúv, 1020 faktúr, 3 objednávok za organizáciu Obec Kalonda.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  31.7.2020
 • Názov zmluvy
  Zmluva o dielo
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  29.10.2020
 • Názov organizacie
  Obec Kalonda
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Kalonda
  • IČO
   00649121
  • Adresa
   Mierová 67, 98531 Kalonda
 • Dodávateľ

  • Názov
   REALTHERM Slovakia plus s. r. o.
  • IČO
   50152408
  • Adresa
   Maloveská 61/3, 984 01 Lučenec
 • Dátum podpisu
  31.7.2020
 • Dátum platnosti od
  31.7.2020
 • Dátum platnosti do
  2.10.2020
 • Suma
  16 225,73 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  výmena výplní otvorov na BD
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.

  Faktúry