Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 90 zmlúv, 2892 faktúr, 116 objednávok za organizáciu Kaloša.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  4/01/2020
 • Názov zmluvy
  Zmluva o dielo
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  14.2.2020
 • Názov organizacie
  Kaloša
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Kaloša
  • IČO
   00318841
  • Adresa
   Kaloša 62, 98252 Kaloša
 • Dodávateľ

  • Názov
   STAVART, s.r.o.
  • IČO
   31644830
  • Adresa
   Čerenčianska 22, 979 01 Riamvská Sobota
 • Dátum podpisu
  15.1.2020
 • Dátum platnosti od
  15.1.2020
 • Dátum platnosti do
  30.4.2020
 • Suma
  41 337,64 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  49 605,17 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.