Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 90 zmlúv, 2822 faktúr, 116 objednávok za organizáciu Kaloša.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  1220200625055001
 • Názov zmluvy
  o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ist. §269 ods.2 Obchodného zákonníka platnom znení
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  25.6.2020
 • Názov organizacie
  Kaloša
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Kaloša
  • IČO
   00318841
  • Adresa
   Kaloša 62, 98252 Kaloša
 • Dodávateľ

  • Názov
   MG PZS, s.r.o.
  • IČO
   36297143
  • Adresa
   Okružná 788/14, 058 01 Poprad
 • Dátum podpisu
  25.6.2020
 • Dátum platnosti od
  25.6.2020
 • Dátum platnosti do
  25.6.2021
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.