Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 620 zmlúv, 10819 faktúr, 2070 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Zmluva