Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 584 zmlúv, 10152 faktúr, 1926 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  1/2019
 • Názov zmluvy
  Darovacia zmluva
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  30.1.2019
 • Názov organizacie
  Moravany nad Váhom
 • Odberateľ

  • Názov
   Zariadenie pre seniorov
  • IČO
   00611913
  • Adresa
   Kostolecká 110/2, 922 21 Moravany nad Váhom
 • Dodávateľ

  • Názov
   Darca
  • IČO
  • Adresa
   , 921 01 Piešťany
 • Dátum podpisu
  30.1.2019
 • Dátum platnosti od
  31.1.2019
 • Dátum platnosti do
  5.2.2019
 • Suma
  3 005,00 €
 • Suma s DPH
  3 005,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Faktúry