Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 584 zmlúv, 10152 faktúr, 1926 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  5/CC/19
 • Názov zmluvy
  Zmluva o úvere 5/CC/19
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  1.2.2019
 • Názov organizacie
  Moravany nad Váhom
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Moravany nad Váhom
  • IČO
   00312789
  • Adresa
   Kostolecká 175/4, 922 21 Moravany nad Váhom
 • Dodávateľ

  • Názov
   Slovenská sporitelňa
  • IČO
   00151653
  • Adresa
   Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
 • Dátum podpisu
  1.2.2019
 • Dátum platnosti od
  2.2.2019
 • Dátum platnosti do
  25.12.2029
 • Suma
  223 600,00 €
 • Suma s DPH
  223 600,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy