Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 584 zmlúv, 10152 faktúr, 1926 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  ZML 092019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o Balíkovom účte
 • Typ zmluvy
  Rámcová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  7.2.2019
 • Názov organizacie
  Moravany nad Váhom
 • Odberateľ

  • Názov
   Základná škola s Materskou školou
  • IČO
   37836781
  • Adresa
   Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom
 • Dodávateľ

  • Názov
   Slovenská sporitelňa
  • IČO
   00151653
  • Adresa
   Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
 • Dátum podpisu
  7.2.2019
 • Dátum platnosti od
  8.2.2019
 • Dátum platnosti do
  8.2.2039
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  Zmluva s neurčenou platnosťou "do".
 • Prílohy