Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 664 zmlúv, 11967 faktúr, 2239 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  13052019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o balíkovom účte
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  13.5.2019
 • Názov organizacie
  Moravany nad Váhom
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Moravany nad Váhom
  • IČO
   00312789
  • Adresa
   Kostolecká 175/4, 922 21 Moravany nad Váhom
 • Dodávateľ

  • Názov
   Slovenská sporitelňa
  • IČO
   00151653
  • Adresa
   Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
 • Dátum podpisu
  13.5.2019
 • Dátum platnosti od
  14.5.2019
 • Dátum platnosti do
  13.5.2025
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy