Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 645 zmlúv, 11284 faktúr, 2163 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  IROP-Z-302021L012-221-10-1
 • Názov zmluvy
  DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO - FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  9.9.2019
 • Názov organizacie
  Moravany nad Váhom
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Moravany nad Váhom
  • IČO
   00312789
  • Adresa
   Kostolecká 175/4, 922 21 Moravany nad Váhom
 • Dodávateľ

  • Názov
   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • IČO
   00156621
  • Adresa
   Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
 • Dátum podpisu
  5.9.2019
 • Dátum platnosti od
  6.9.2019
 • Dátum platnosti do
  31.12.2019
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy