Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 130 zmlúv, 2482 faktúr, 5 objednávok za organizáciu Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  1779/2017/D
 • Názov zmluvy
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1779/2017/D
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  14.12.2017
 • Názov organizacie
  Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder
 • Odberateľ

  • Názov
   Mestský podnik bytového hospodárstva s.r.o.
  • IČO
   34112502
  • Adresa
   M.Corvina 1232/20, 93201 Veľký Meder
 • Dodávateľ

  • Názov
   Všeobecná úverová banka a.s.
  • IČO
   31320155
  • Adresa
   Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava
 • Dátum podpisu
  14.12.2017
 • Dátum platnosti od
  14.12.2017
 • Dátum platnosti do
  31.12.2018
 • Suma
  100 000,00 €
 • Suma s DPH
  100 000,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy