Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 130 zmlúv, 2482 faktúr, 5 objednávok za organizáciu Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  01122018
 • Názov zmluvy
  Servisná zmluva
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  26.11.2018
 • Názov organizacie
  Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder
 • Odberateľ

  • Názov
   Mestský podnik byt.hosp., s.r.o.
  • IČO
   34112502
  • Adresa
   M.Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder
 • Dodávateľ

  • Názov
   INFO KURZ s.r.o.
  • IČO
   51973367
  • Adresa
   Hlavná 4234, 929 01 Dunajská Streda
 • Dátum podpisu
  1.12.2018
 • Dátum platnosti od
  1.12.2018
 • Dátum platnosti do
  1.12.2038
 • Suma
  100,00 €
 • Suma s DPH
  120,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.