Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 130 zmlúv, 2482 faktúr, 5 objednávok za organizáciu Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  5100000493 2018/2019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o dodávke elektriny , zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  17.12.2018
 • Názov organizacie
  Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder
 • Odberateľ

  • Názov
   Mestský podnik bytového hospodárstva s.r.o.
  • IČO
   34112502
  • Adresa
   M.Corvina 1232/20, 93201 Veľký Meder
 • Dodávateľ

  • Názov
   ZSE Distribúcia a.s
  • IČO
   36361518
  • Adresa
   Čulenová 6, 816 47 Bratislava
 • Dátum podpisu
  23.11.2017
 • Dátum platnosti od
  1.1.2018
 • Dátum platnosti do
  31.12.2019
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  Zmluva o dodávke elektriny , zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
 • Prílohy