Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 9 zmlúv, 413 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Potok.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  1/2020
 • Názov zmluvy
  Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  18.12.2020
 • Názov organizacie
  Potok
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Potok
  • IČO
   315702
  • Adresa
   Potok č. 24, 03483 Liptovská Teplá
 • Dodávateľ

  • Názov
   Slovenská republika - Štatistický úrad SR Alexander Ballek
  • IČO
   00166197
  • Adresa
   Miltetičova 3, 82467 Bratislava
 • Dátum podpisu
  1.12.2020
 • Dátum platnosti od
  18.12.2020
 • Dátum platnosti do
  15.4.2021
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.