Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 9 zmlúv, 413 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Potok.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  20/24/010/23
 • Názov zmluvy
  Dohoda č. 20/24/010/23 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  18.12.2020
 • Názov organizacie
  Potok
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Potok
  • IČO
   315702
  • Adresa
   Potok č. 24, 03483 Liptovská Teplá
 • Dodávateľ

  • Názov
   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
  • IČO
  • Adresa
   Nám.slobody 9, 03401 Ružomberok
 • Dátum podpisu
  30.11.2020
 • Dátum platnosti od
  18.12.2020
 • Dátum platnosti do
  31.12.2021
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  Účelom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 41/2014 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.