Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 13 zmlúv, 523 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Potok.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  Dodatok č. 1
 • Názov zmluvy
  Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  16.6.2022
 • Názov organizacie
  Potok
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Potok
  • IČO
   315702
  • Adresa
   Potok č. 24, 03483 Liptovská Teplá
 • Dodávateľ

  • Názov
   ?
  • IČO
  • Adresa
   ,
 • Dátum podpisu
  9.6.2022
 • Dátum platnosti od
  1.6.2022
 • Dátum platnosti do
  16.6.2022
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  príloha č. 1
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.