Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22 zmlúv, 3087 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Školská jedáleň a vývarovňa Dunajská Lužná.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  022021
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytovaní stravy - Cirkevná materská škola MŽO
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  13.9.2021
 • Názov organizacie
  Školská jedáleň a vývarovňa Dunajská Lužná
 • Odberateľ

  • Názov
   Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova
  • IČO
   42364043
  • Adresa
   Jánošíkovská 465/5, 900 42 Dunajská Lužná
 • Dodávateľ

  • Názov
   Školská jedáleň a vývarovňa Dunajská Lužná
  • IČO
   31817033
  • Adresa
   Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná
 • Dátum podpisu
  31.8.2021
 • Dátum platnosti od
  1.9.2021
 • Dátum platnosti do
  31.8.2050
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.