Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1086 zmlúv, 4756 faktúr, 403 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  73/10/2019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o nájme hrobového miesta
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  9.10.2019
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Pálocziová Monika
  • IČO
  • Adresa
   Agátová ulica 379/11, 07635 Somotor
 • Dodávateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dátum podpisu
  9.10.2019
 • Dátum platnosti od
  10.10.2019
 • Dátum platnosti do
  9.10.2029
 • Suma
  20,00 €
 • Suma s DPH
  20,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  • Dátum
   Názov
   Popis
  • 9.10.2019 15:05:00
   scan0151.pdf
   scan0151.pdf