Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1137 zmlúv, 5241 faktúr, 435 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  8/5/2021
 • Názov zmluvy
  Zmluva č. 2/2021 o odvádzaní odpadových vôd
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  4.5.2021
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Izabela Geriová
  • IČO
  • Adresa
   Hlavná 188/27, 07635 Somotor
 • Dodávateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dátum podpisu
  4.5.2021
 • Dátum platnosti od
  5.5.2021
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy