Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1186 zmlúv, 5520 faktúr, 451 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  47/11/2021
 • Názov zmluvy
  UNIQA pojisťovňa, a.s.- Návrh č. 9160133639
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  24.11.2021
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dodávateľ

  • Názov
   UNIQA pojisťovna, a.s.
  • IČO
   53812948
  • Adresa
   Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava
 • Dátum podpisu
  22.11.2021
 • Dátum platnosti od
  25.11.2021
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  111,37 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  111,37 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy