Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 64 zmlúv, 235 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Súľov - Hradná.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  2012/0079
 • Názov zmluvy
  Zmluva a poskytnutí finančného príspevku.
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  4.4.2012
 • Názov organizacie
  Súľov - Hradná
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Súľov-Hradná
  • IČO
   00321656
  • Adresa
   Súľov - Hradná 65, 013 52 Súľov -. Hradná
 • Dodávateľ

  • Názov
   Trenčiansky samosprávny kraj, MUDr. Pavol Sedláček
  • IČO
   36126624
  • Adresa
   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 • Dátum podpisu
  15.3.2012
 • Dátum platnosti od
  23.3.2012
 • Dátum platnosti do
  28.9.2012
 • Suma
  15 913,05 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy