Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 2 zmlúv, 0 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Špeciálna základná škola, Jelšava.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  1/2012
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytovaní stravy šk.r. 2011/2012
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  16.3.2012
 • Názov organizacie
  Špeciálna základná škola, Jelšava
 • Odberateľ

  • Názov
   Špeciálna základná škola
  • IČO
   7000127126
  • Adresa
   Námestie republiky 62, 049 16 Jelšava
 • Dodávateľ

  • Názov
   Berová Eva
  • IČO
   32958072
  • Adresa
   Tomášikova 1177/20, 050 01 Revúca
 • Dátum podpisu
  16.3.2012
 • Dátum platnosti od
  16.3.2012
 • Dátum platnosti do
  16.3.2012
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.

  Dodatky