Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18 zmlúv, 220 faktúr, 21 objednávok za organizáciu Udavské.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  6/2014
 • Názov zmluvy
  ZMLUVA o nájme nebytových priestorov c. 433/2014
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  13.2.2015
 • Názov organizacie
  Udavské
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Udavské/Obecný úrad
  • IČO
   323683
  • Adresa
   Udavské 30, 06731 Udavské
 • Dodávateľ

  • Názov
   Holičstvo a kaderníctvo ANDREA, Andrea Tkáčová
  • IČO
   40571921
  • Adresa
   Udavské 62, 06601 Udavské
 • Dátum podpisu
  29.12.2014
 • Dátum platnosti od
  1.1.2015
 • Dátum platnosti do
  31.12.2016
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy