Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 169 zmlúv, 2786 faktúr, 541 objednávok za organizáciu Uzovská Panica.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  190620
 • Názov zmluvy
  Zmluva o partnerstve
 • Typ zmluvy
  Rámcová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  22.6.2020
 • Názov organizacie
  Uzovská Panica
 • Odberateľ

  • Názov
   Uzovská Panica
  • IČO
   00319163
  • Adresa
   č. 95, 98022 Uzovská Panica
 • Dodávateľ

  • Názov
   OZ ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
  • IČO
   31751245
  • Adresa
   Zemplínska 15/A, 040 01 Košice
 • Dátum podpisu
  19.6.2020
 • Dátum platnosti od
  1.7.2020
 • Dátum platnosti do
  30.6.2021
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy