Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 171 zmlúv, 2786 faktúr, 541 objednávok za organizáciu Uzovská Panica.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  ZK01/VK/19/11/001
 • Názov zmluvy
  Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/19/11/001
 • Typ zmluvy
  Rámcová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  VK/19/11/001 Prejsť na zmluvu
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  13.7.2020
 • Názov organizacie
  Uzovská Panica
 • Odberateľ

  • Názov
   Uzovská Panica
  • IČO
   00319163
  • Adresa
   č. 95, 98022 Uzovská Panica
 • Dodávateľ

  • Názov
   KOMENSKY, s.r.o.
  • IČO
   43908977
  • Adresa
   Park Mládeže 1, 04001 Košice
 • Dátum podpisu
  9.7.2020
 • Dátum platnosti od
  13.7.2020
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy