Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 259 zmlúv, 1696 faktúr, 203 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  25/2019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  30.7.2019
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   ELT Management Company Slovakia s.r.o.
  • IČO
   50096273
  • Adresa
   Vajnorská 171/A, 83104 Bratislava
 • Dodávateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   Veľký Grob č. 272, 92527 Veľký Grob
 • Dátum podpisu
  22.7.2019
 • Dátum platnosti od
  22.7.2019
 • Dátum platnosti do
  22.7.2040
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  • Dátum
   Názov
   Popis
  • 30.7.2019 09:11:00
   eltma.pdf
   eltma.pdf