Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 259 zmlúv, 1696 faktúr, 201 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  26/2019
 • Názov zmluvy
  Kúpna zmluva
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  5.8.2019
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   Veľký Grob č. 272, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   Ing. Milan Lukáč, Ing. Eva Lukáčová ,rod. Mendrisová
  • IČO
   12345678
  • Adresa
   Podvažie 141, 017 04 Považská Bystrica
 • Dátum podpisu
  2.8.2019
 • Dátum platnosti od
  2.8.2019
 • Dátum platnosti do
  2.8.2029
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  20 000,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
  2011
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  kúpa skladových priestorov
 • Prílohy