Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 259 zmlúv, 1696 faktúr, 201 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  27/2019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o výpožičke
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  19.8.2019
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   Veľký Grob č. 272, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   Ministerstvo vnútra SR
  • IČO
   00151866
  • Adresa
   Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
 • Dátum podpisu
  15.7.2019
 • Dátum platnosti od
  16.7.2019
 • Dátum platnosti do
  15.7.2024
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  hasičský automobil IVECO CAS 15 pre DHZ Veľký Grob
 • Prílohy

  • Dátum
   Názov
   Popis
  • 19.8.2019 13:00:00
   Scan0219.PDF
   Scan0219.PDF