Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 259 zmlúv, 1696 faktúr, 203 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  29/2019
 • Názov zmluvy
  Dodatok k deliminačnému zoznamu
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  9.9.2019
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   Veľký Grob č. 272, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trnava
  • IČO
   00151866
  • Adresa
   Kollárová 8, 91700 Trnava
 • Dátum podpisu
  3.9.2019
 • Dátum platnosti od
  3.9.2019
 • Dátum platnosti do
  3.9.2069
 • Suma
  0,00 €
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
  1704
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  Dodatok k deliminačnému zoznamu vyhotoveného likvidátorom ONV Galanta
 • Prílohy