Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1975 zmlúv, 10606 faktúr, 4210 objednávok za organizáciu Veľký Meder.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  2/10000131722
 • Názov zmluvy
  Zmluva č.:2/10000131722 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  6.9.2019
 • Názov organizacie
  Veľký Meder
 • Odberateľ

  • Názov
   Mesto Veľký Meder
  • IČO
   00305332
  • Adresa
   Komárňanská 207/9, 93201 Veľký Meder
 • Dodávateľ

  • Názov
   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. / 36550949
  • IČO
  • Adresa
   Nábr.za Hydrocentrálou 4, 940 60 Nitra
 • Dátum podpisu
  23.8.2019
 • Dátum platnosti od
  23.8.2019
 • Dátum platnosti do
  31.12.2050
 • Suma
  5,00 €
 • Suma s DPH
  5,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  hasičská zbrojnica Ižop Zmluva na dobu neurčitú
 • Prílohy

  • Dátum
   Názov
   Popis
  • 6.9.2019 12:59:00
   ZaVS.pdf
   ZaVS.pdf